BruneiKu.com
​Panggilan Kekerabatan Dialek Melayu Kedayan
  • New
  • Out-of-Stock

​Panggilan Kekerabatan Dialek Melayu Kedayan

BND$7.00
Tax excluded

Satu kajian sosiolinguistik yang berkaitan dengan sistem kekerabatan dalam kalangan puak Melayu Kedayan di Negara Brunei Darussalam.

Perbincangan mengenai fenomena perubahan bahasa dalam sesebuah institusi keluarga amat menarik untuk dikupas terutama yang berhubung kait dengan istilah-istilah kekerabatan. Istilah-istilah seperti 
tuatangahamit dan bungsu masih dipraktikkan oleh puak Melayu Kedayan sehingga kini.

Persoalannya bagaimana dua generasi penutur ini saling membahasakan diri mereka ketika merujuk atau menyapa ahli keluarga masing-masing.

Data sheet

Halaman
77
Berat
0.165kg
ISBN
978-99917-69-99-8
Tarikh terbitkan
Ogos 2021